Публічна інформація

Фінансова звітність

Антикорупційна політика компанії

Наказ про затвердження внутрішніх положень до антикорупційної програми

Правила етичної поведінки працівників

Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів

Порядок надання та прийому ділової гостинності та подарунків

Порядок оцінки корупційних ризиків

Порядок здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми

Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та протидії корупції

Порядок проведення службового розслідування фактів корупційних правопорушень

Порядок здійснення перевірки працівників на доброчесність

Порядок прийняття, розгляду та перевірки повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень

Порядок заохочення повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень

Порядок проведення індивідуального консультування уповноваженим представником щодо застосування антикорупційних стандартів

Політика фінансового моніторингу під час укладання та виконання господарських договорів

Догори